Eef Kyndt

Orthopedagoog

Begeleiding van kinderen en gezinnen met leer- of gedragsproblemen.

 

Wie ben ik?

Ze studeerde pedagogische wetenschappen aan de K.U.Leuven en specialiseerde zich in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met leer- en gedragsstoornissen. Dankzij de combinatie met een bijkomende opleiding tot leerkracht lager onderwijs kon zij zich ook verder verdiepen in het ondersteunen van leerkrachten op vlak van klasmanagement en de zoektocht naar redelijke aanpassingen om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften optimaal te begeleiden. Daarnaast heeft ze een uitgebreide expertise in het begeleiden van gezinnen met uiteenlopende opvoedingsvragen.

Het oplossingsgericht denken van de finse psychiater Ben Furman is één van haar stokpaardjes waarmee ze jongeren helpt om opnieuw zin en richting te vinden.

 
 

Centrum vigilant

Centrum Vigilant richt zich tot kinderen en volwassenen met een vermoeden van, of reeds vastgestelde diagnose, AD/HD, AutismeSpectrumStoornis (autisme) en leerstoornissen (lezen, schrijven en rekenen), en met emotionele of secundaire problemen.

Het centrum is gespecialiseerd in diagnosestelling, behandeling en begeleiding.

 
 

Wat doet een orthopedagoog?

De taak van de orthopedagoog is een behandeling te bieden aan mensen met een ontwikkelingsproblematiek. Een orthopedagoog heeft een bachelor in pedagogiek afgerond en een master in orthopedagogiek. Orthopedagogiek is dus een specialisatie in het wetenschappelijk onderwijs. De orthopedagoog is bevoegd om onderzoeken te doen en betreffende problematiek of ontwikkelingsafwijking vast te stellen.

De orthopedagoog maakt voor mensen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren.

 
 

Contacteer me

De taak van de orthopedagoog is een behandeling te bieden aan mensen met een ontwikkelingsproblematiek. Een orthopedagoog heeft een bachelor in pedagogiek afgerond en een master in orthopedagogiek. Orthopedagogiek is dus een specialisatie in het wetenschappelijk onderwijs. De orthopedagoog is bevoegd om onderzoeken te doen en betreffende problematiek of ontwikkelingsafwijking vast te stellen.

De orthopedagoog maakt voor mensen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren.