Eef Kyndt

Orthopedagoog

Begeleiding van kinderen en gezinnen met leer- of gedragsproblemen.

Over TypTienTwee
 

Over Eef

Eef studeerde pedagogische wetenschappen aan de K.U.Leuven en specialiseerde zich in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen.

Ze bouwde doorheen de jaren een uitgebreide expertise op in de begeleiding van gezinnen met uiteenlopende opvoedingsvragen. Door middel van oudergesprekken en vanuit de kracht van het gezin gaan we op zoek naar een goede afstemming tussen pedagogische vraag en pedagogisch aanbod. Dankzij een bijkomende opleiding als leerkracht lager onderwijs kon zij zich verder verdiepen in het ondersteunen van scholen en leerkrachten. De zoektocht naar redelijke aanpassingen of het uitwerken van een leertraject op maat voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte behoort tot de mogelijkheden.

Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen en onderschrijft de deonthologische code.

 
 

Centrum vigilant

Centrum Vigilant richt zich tot kinderen en volwassenen met een vermoeden van, of reeds vastgestelde diagnose, AD/HD, AutismeSpectrumStoornis (autisme) en leerstoornissen (lezen, schrijven en rekenen), en met emotionele of secundaire problemen.

Het centrum is gespecialiseerd in diagnosestelling, behandeling en begeleiding.

 
 

Wat doet een orthopedagoog?

De taak van de orthopedagoog is een behandeling te bieden aan mensen met een ontwikkelingsproblematiek. Een orthopedagoog heeft een bachelor in pedagogiek afgerond en een master in orthopedagogiek. Orthopedagogiek is dus een specialisatie in het wetenschappelijk onderwijs. De orthopedagoog is bevoegd om onderzoeken te doen en betreffende problematiek of ontwikkelingsafwijking vast te stellen.

De orthopedagoog maakt voor mensen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren.

 
 

Contacteer me

Eef Kyndt
Lic. Orthopedagogie
E-mail: eef_kyndt@hotmail.com
Gsm: 0479 466 516

Centrum Vigilant
Staatsbaan 39A
3210 Lubbeek
Tel: 016 22 31 87
www.centrumvigilant.be